Alpas

Bagama’t pinagtatalunan pa ng mga abugado’t di abugado kung kailan talaga sisimulang ipatupad ang Human Security Act of 2007 (HSA), na kilala rin bilang ang Anti-Terrorism Act — at maging ang Malacañang ay nagdeklara nang maaaring hindi sa buwang ito kundi sa Agosto o Setyembre simulan ang pagiging epektibo ng nasabing batas, dahil daw sa pangangailangang ipinal ang implementing rules and regulations nito — iisa ang tiyak: na sa araw na maging epektibo ang batas na naturan ay sasapit ang isang gabing hindi tayo dapat na matulog.

Sa ilalim ng naturang batas, ang mga krimeng kagaya ng rebelyon, insureksiyon, kudeta, pamamaslang, pagdukot at matinding detensiyong iligal, at mga krimeng may kaakibat na pamiminsala ay ituturing na terorismo.

Ang mga naunang bersiyon ng batas na ito ay matinding binatikos ng iba’t ibang sektor dahil sa malabong pagpapakahulugan sa “terorismo,” bagay na maaaring maging dahilan upang ang sinuma’y maituring na “terorista” at basta na lamang damputin at ipiit.

Ngayon nga’y malinaw na ang depinisyon ng “terorismo” sa HSA, ngunit hindi ito nangangahulugang ligtas na ang “hindi terorista.”

Naging gawain na ng rehimeng Arroyo ang paratangan ang mga kalaban nito bilang mga “nagpeprente” para sa Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) o para sa mga grupo ng mga rebeldeng militar, o kaya nama’y nakikipagsabwatan sa mga ito.

Sa ilalim ng HSA, ang mga organisasyong binabansagang “prente” ng CPP-NPA o ng mga rebeldeng militar ay maaari ring mabansagang mga organisasyong “terorista” o “kasabwat ng mga terorista.” Kung magkagayon, magiging ligal ang basta na lamang damputin ang sinumang kasapi ng mga ito at ipiit nang mahabang panahon.

Maaari ring gawin ang ganito sa sinumang mapaghinalaan lamang na “terorista” o “kasabwat ng mga terorista.”

Ang pagpapatupad sa HSA ay mangangahulugan ng pagbabalik sa inilalarawan ng ilan bilang “panahon ng karimlan.”

Huwag nating hayaang magkagayon. Bukas ang ispasyo ng website na ito para sa anumang ambag sa pagtutol sa muling paghaharing lubos ng dilim sa ating bayan.

Kilometer 64
7 Hunyo 2007

=====

Ipadala ang anumang tula, pahayag, o artikulo ng pagtutol sa iba’t ibang anyo ng paninikil — pagpapatupad man ng HSA, pampulitikang pamamaslang, sapilitang pagkawala, paglabag sa mga karapatang sibil — sa kilometer64@gmail.com, at ang mga ito’y malalathala sa website na ito.

Yaong may partikular na pagkahilig sa panulaan ay inaanyayahang sumali sa e-group ng Kilometer 64 (http://groups.yahoo.com/group/kilometer64/).

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: