Oda kay Jonas*

Ni AXEL PINPIN**

Malaya kang lilipad-lipad, palipat-lipat
sa pumpon ng dampa naming maralita
upang tipunin, simsimin ang tamis ng pawis
nang namumukadkad naming ngalit mula sa pagtangis;
na noong buwan ng Abril na iyon
ay kasinglapot, kasingpula ng dugo.
Sa gitna ng parang
ay namasdan namin ang iyong gintong pakpak,
narinig ka naming pumapagaspas,
nakikigapas at nakikiaklas.
Ikaw ang paru-paro naming magbubukid
at ang paroroonan mo ay walang nakabatid
nang patiyad, marahas kang lapitan
at hulihin ng lalaking salbahe at matapang ang hiya.

*Ang tulang ito ay inihanda ng may-akda para sa kauna-unahang buwanang Protest Poetry Night ng Artists’ ARREST sa Mag:net Katipunan, na ginanap noong Oktubre 29.

**Si Axel Pinpin ay kabilang sa tinaguriang “Tagaytay 5” – kasama nina Riel Custodio, Aristedes Sarmiento, Enrico Ybañez, at Michael Masayes – na dinukot ng mga pulis at militar noong Abril 28, 2006 sa Tagaytay City, pinaratangang mga “rebeldeng komunista” at ngayo’y mahigit sa isang taon nang nakakulong sa Camp Vicente Lim ng Philippine National Police (PNP). Naging fellow siya para sa tula ng UP National Writers Workshop noong 1999.

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: