Muli

Ni NOEL SALES BARCELONA

(para kay Joema)

Muli, gusto nilang baliin ang pakpak mo
dahil sa sinasabi nilang kalayaan mo —

Kalayaang isagawa/ipagawa
ang maiitim na balak laban sa mga taksil.

Gayunman, nalalaman namin —
Kaming nakikiramay sa iyong dalamhati,
katuwaan, takot (kahit di mo sabihin), pagkahapo

na ang sala’y wala sa iyong kamay.

Nagagalit sila sa katapatan mo
at pagmamahal mo sa masa.

Naiinggit sila sa iyo dahil tunay ang pag-ibig mo
sa tao, sa bayan, at sa nakikibakang masa ng mundo.

Dahil nakikita sa sarili nilang bintang
na sila ang maysala

Kaya idinikdik ka nilang muli
sa karsel na naging tahanan mo rin naman.

Huwag kang mag-alala.
Narito kami… lalaban, kasama mo.

Kaya nga, huwag kang mag-aalala
Kasi, hindi ka nag-iisa!

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: