Bawiin ang Laya

Ni AXEL PINPIN

Kayong itinanikala sa mga pabrika
At iginatong ang pawis sa makina;
Mangaghulagpos –- bawiin ang laya!

Kayong inilibing sa mga parang
At iniaabono ang sipag sa linang;
Mangagbangon –- bawiin ang laya!

Kayong iniupo sa mga tanggapan
At inaagiw ang dunong sa aklatan;
Mangagsitindig –- bawiin ang laya!

Kayong mga tagapamalita ng sining
At binusala’t mayroong piring;
Humiyaw –- bawiin ang laya!

Kayong inarmasan laban sa Bayan
At sinususiang tulad ng tau-tauhan;
Magsibaligtad –- bawiin ang laya!

Tayong mga tinurang Malayang Pilipino –-
Mag-aklas –- PALAYAIN ANG KASAYSAYAN!

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: