Wala Na Bang Hustisya Sa Lupang Tinubuan?

-Rey Tamayo

Hanggang kailan kami mananatili sa lupaing ito? 
Na binubukalan ng kay raming poot at galit sa puso. 
Kami’y nagpapatulo ng mga pawis na sa kalauna’y, 
nababahiran ng mga dugong kumukutkot sa marurupok na diwa;  
sa pagitan ng mga taong inapi ng malupit na kapalaran. 
Mahaba-habang pagtitiis na rin ang nararanasan namin, 
sa masalimuot at makitid na mundong aming ginagalawan 
na ang tangi naming magagawa ay magpatulo ng luha. 
 
Walang humpay ang aming pakikibaka sa mga salimuot at suligi ng kasamaan. 
Hanggang sa lipasan kami ng napakaraming alalahanin sa buhay. 
Unti-unti nang pumapanaw ang malumid na sikat ng pag asa, 
At tulad ng insaaasahan muli pa’y ikinubli na ang inaasam na katarungan  
Na ang dulot nito ay labis na pagpapahirap sa aming kalooban. 
Oo, tuluyan na ngang naglaho ang liwanag na tanging tanglaw sa karimlan, 
sa ginawang pasakit sa aming pagkatao ng mga taong mapang-abuso. 
 
 
Nagpapatuloy kami sa pagkikipagpalitan ng mga opiniyon, 
at mga pananaw na maaaring makapagpabago ng isang buhay. 
Mga marikit na pangungusap na ibinubulong ng aming puso 
upang ipahayag sa katahimikan ng panahon. 
Tanging ang isang alipin ang nakaka-unawa  
sa isang alipin na hinamak ng masaklap na kapalaran. 
Samantalang ang mayayaman ay hindi mo masilip sa kanilang kataasan, 
ang mga dukha’y kayang umintindi ng kalagayan ng kanyang panginoon; 
ngunit iniiwasan namang unawain ng mga maharlika 
ang kalayaa’t karapatan ng mga anak pawis. 
 
 
Mananatiling bulag ang lipunang ating ginagalawan!  
Sa patuloy na pangdadahas ng mga mayayaman at sakim sa tungkulin. 
Wala pa akong makitang kat’wiran upang ipagtanggol ang mga mayayaman, 
ngunit sa mahihirap, maraming dahilan upang ipagmalasakit. 
Nasaan ang mga mahistrado at mga hukom? 
Tila tinanggal na ang piring sa mata ng tunay na hustisya  
At mas matimbang na ba ang salapi kaysa sa katotohanan? 
Wala na ngang hustisya sa bayang tinubuan, sa kamay ng taong mandaraya!
 
 

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: